TELESCOPIC

TELESCOPIC


Telescopic KYK

Telescopic KYK Hàn Quốc về nguyên lý vận hành giống cửa trượt ngược lại telescopic với 2 cánh trượt sang hai bên cùng một lúc cho độ mở thủy tối đa 75% hoặc 100%