Attachment: Cửa kính mở tự động KYK Hàn Quốc model KYK 901 vận hành siêu bền

Cửa kính mở tự động KYK Hàn Quốc model KYK 901 vận hành siêu bền

Cửa kính mở tự động KYK Hàn Quốc model KYK 901 được nhà sản xuất thiết kế và vận hành dựa trên nguyên lý cửa kính bản lề sàn sử dụng phổ biến hiện nay