Lắp đặt cửa tự động KYK Việt Nam

Lắp đặt cửa tự động KYK, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ, thay thế phụ kiện.

Đại lý cửa tự động KYK ủy quyền duy nhất tại Việt Nam, ngoài phân phối thì chúng tôi còn nhận lắp đặt, thay thế phụ kiện, bảo dưỡng các sản phẩm KYK hay các đối tác liên kết trực tiếp.

  • Lắp đặt cửa trượt, xoay tròn, mở cánh, xếp lớp, trượt cong.
  • Bảo trì, kiểm tra định kỳ cửa trượt, xoay tròn, mở cánh, xếp lớp, trượt cong.
  • Sửa chữa cửa trượt, xoay tròn, mở cánh, xếp lớp, trượt cong, cửa garage, barrier tự động
  • Thay thế board mạch, bộ điều khiển trung tâm, động cơ điện, hay thay thế thiết bị tải trọng cánh lớn hơn.
  • Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cửa trượt, xoay tròn, mở cánh, xếp lớp, trượt cong.